Jsme česká společnost zabývající se především automatizovaným vytápěním. Sídlíme na Vysočině ve městě Velké Meziříčí a máme pobočku v městyse Křižanov. Společnost je nástupcem firmy Topení Veselý založenou roku 1997. Poskytujeme návrh, instalaci nebo uvedení do provozu různé druhy vytápění. Dále poskytuje servis a revize plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva.

MENU

Tepelná čerpadla

Solární kolektory

Akumulační nádrže

Automatické kotle

Plynové kotle

Krby a kamna

REVIZE

Poskytujeme servis a revizi plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva.

AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ

Díky technologiím moderního vytápění už nemusíte chodit zatápět, technika udělá vše za Vás.

TOPENÍ NA DÁLKU

Tepelné čerpadlo ovládané server můžete ovládat odkudkoliv s přístupem k internetu.AKTUALITY


Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Kdy může být kontrola provedena nejdříve?

První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

Proč provádět kontrolu?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně zpúsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20000 Kč.


Kotlíkové dotace

Pro výměnu stávajících neekologických kotlů na pevná paliva můžete využít kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo pro první tzv. kotlíkovou výzvu 3 miliardy korun, přičemž maximální uznatelné náklady pro výměnu zastaralého kotle jsou 150 tisíc korun. Tepelná čerpadla patří mezi nejvýše podporované zdroje, na které získáte dotaci až 85 % z uznatelných nákladů, tedy přibližně 127 tisíc korun. O dotace můžete žádat přibližně od ledna/února 2016.


Nová zelená úsporám

V rámci Nové zelené úsporám můžete žádat o dotace pro rodinné i bytové domy zaměřené na snižování energetické náročnosti budov. Dotace se vztahují na tepelná čerpadla i solární systémy.